#tiền tệ hỗ trợ phục hồi kinh tế

Chủ tịch Quốc hội chủ trì buổi làm việc về chính sách tài chính, tiền tệ hỗ trợ phục hồi kinh tế
10:21 30/11/2021

Sáng 30/11, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và nhóm chuyên gia, nhà nghiên cứu về chính sách tài chính, tiền tệ hỗ trợ thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.