#tiền điện tử

Indonesia siết chặt giám sát tiền điện tử
06:11 15/02/2022

Cơ quan quản lý giao dịch hàng hóa tương lai (Bappebti) thuộc Bộ Thương mại Indonesia đang siết chặt giám sát các hoạt động giao dịch tài sản tiền điện tử nhằm bảo đảm các nhà đầu tư nhận được thông tin rõ ràng về mọi loại tiền điện tử được giao dịch ở nước này.

Bốn quốc gia thử nghiệm thanh toán xuyên biên giới bằng đồng tiền số
18:59 02/09/2021

Ngân hàng trung ương các nước Australia, Singapore, Malaysia và Nam Phi ngày 2/9 cho biết sẽ tiến hành thử nghiệm thanh toán xuyên biên giới bằng đồng tiền kỹ thuật số do các ngân hàng trung ương phát hành (CBDC), nhằm đánh giá tính kinh tế và tiện lợi mà nó mang lại cho các hoạt động giao dịch.