#tiêm liều nhắc lại

Bao giờ Hà Nội triển khai tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại?
10:44 24/12/2021

Hà Nội dự kiến từ tháng 12/2021 đến tháng 6/2022 theo tình hình dịch cũng như mức độ cung ứng vaccine của Bộ Y tế sẽ triển khai tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên, đã tiêm đủ liều cơ bản (tiêm 1 mũi hoặc 2 mũi hoặc 3 mũi tùy loại vaccine).