#thờ Mẫu Thượng Ngàn

Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn
15:13 27/10/2020

Sáng 27-10, tại khu di tích quốc gia đền Đông Cuông, huyện Văn Yên tổ chức Lễ hội cúng cơm mới đền Đông Cuông năm 2020, gồm nhiều nội dung phong phú như: Trình diễn nghệ thuật hầu đồng, triển lãm ảnh, triển lãm các gian hàng thương mại, cùng các chuỗi sự kiện khai mạc lễ hội.