Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

Xây dựng Lào Cai trở thành "Cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế"

Ngày 25/8, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở địa phương.