Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình thông tin chuyên đề tình hình thế giới và khu vực tác động đến công tác thông tin đối ngoại.

Tập huấn công tác thông tin đối ngoại về quyền con người

Trong 2 ngày 11, 12/8, tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ, UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại về quyền con người cho 100 đại biểu là cán bộ phụ trách lĩnh vực thông tin đối ngoại, cơ quan báo, Đài Phát thanh và Truyền hình 13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long.