#squalene

Nửa triệu cá mập có thể bị giết để sản xuất vaccine Covid-19
08:22 12/10/2020

Một tổ chức bảo tồn cảnh báo rằng, khi các nhà nghiên cứu đang chạy đua sử dụng dầu chiết xuất từ cá mập để sản xuất vaccine, việc phát triển vaccine Covid-19 trên quy mô toàn cầu có thể tàn phá các quần thể cá mập trên toàn thế giới.