#sở hữu trí tuệ

Nâng cao mức độ bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ
16:57 21/10/2021

Sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ nhằm phát huy tài sản trí tuệ thành nguồn lực cho phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời nâng cao đáng kể mức độ bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ phù hợp với cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia như CPTPP và EVFTA.

Cấp hơn 48 nghìn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp cho tổ chức và cá nhân
12:38 27/04/2021

Ngày 27-4, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Sở hữu trí tuệ năm 2021. Đại diện một số bộ, ngành T.Ư; Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố và một số trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức, doanh nghiệp tham dự.

Lượng đơn xác lập quyền sở hữu công nghiệp tăng trong năm Covid-19
17:19 24/12/2020

Cục Sở hữu trí tuệ cho biết, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, năm 2020, lượng đơn xác lập quyền sở hữu công nghiệp nhận được vẫn tăng (1,7%), trong đó đơn sáng chế tăng 3,8%, đơn nhãn hiệu quốc gia tăng 4,3%, đặc biệt là đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý đạt mức cao nhất từ trước đến nay (24 đơn).