Khắc phục chồng chéo trong hệ thống pháp luật về đất đai

Khắc phục chồng chéo trong hệ thống pháp luật về đất đai

Nhất trí với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Đất đai, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, do đây là luật có liên quan rất nhiều đạo luật khác, nên việc sửa đổi luật này cần bảo đảm hiệu quả, khả thi, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, giải quyết chồng chéo giữa luật này với các luật khác có liên quan.
Quang cảnh phiên họp sáng 25/10. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đẩy mạnh phân cấp, phòng ngừa sai phạm trong thanh tra

Sáng 25/10, báo cáo tiếp thu, giải trình, làm rõ một số nội dung được các đại biểu Quốc hội nêu liên quan dự án Luật Thanh tra (sửa đổi), Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, đa số các đại biểu tán thành việc giữ nguyên hệ thống cơ quan thanh tra theo 3 cấp hành chính như hiện nay trên tinh thần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý sai phạm ngay từ cơ sở.