#siết chặt tín dụng

Kiểm soát tín dụng đầu tư vào chứng khoán, bất động sản
04:34 21/01/2022

Theo khảo sát điều tra xu hướng tín dụng của các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện mới đây, trong nửa đầu năm 2022, các tổ chức tín dụng sẽ tiếp tục siết chặt dòng vốn vào những lĩnh vực rủi ro cao như đầu tư kinh doanh chứng khoán, kinh doanh bất động sản,...