#sách tham khảo

Gánh nặng từ sách tham khảo
06:26 21/06/2022

Học sinh học tập không thể thiếu sách giáo khoa. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể có được bộ sách tốt nhất bởi khi các nhà xuất bản công bố thì giá sách giáo khoa đều ở mức hợp lý nhưng thực tế khi phát hành theo bộ đóng gói sẵn thì hàng loạt loại sách tham khảo được bán kèm. Vì vậy, giá mỗi bộ sách đóng gói tăng gấp 3, gấp 4 lần. Điều đáng nói là trong các loại sách được bán kèm sách giáo khoa theo bộ, có những sách cả năm học, học sinh không dùng đến.