Tác phẩm Mai Lan Cúc Trúc của Nghệ nhân Hoàng Khanh, Làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp, Bình Dương.

Bước mở đầu xây dựng thương hiệu “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam”

Diễn ra từ 28/11 đến 4/12 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Triển lãm “Sản phẩm sơn mài Việt Nam” do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng tổ chức là bước mở đầu, hành trình khẳng định thương hiệu “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam” trên thị trường thủ công mỹ nghệ quốc tế, hoạt động nằm trong Đề án quảng bá thương hiệu quốc gia lĩnh vực mỹ thuật đã được Thủ tướng phê duyệt.