Bưu điện trung tâm huyện Tây Trà, nay là Bưu cục 3 huyện Trà Bồng.

Quảng Ngãi: Đừng để vùng sáp nhập hành chính cấp huyện, xã “hụt hơi”

Sau hơn hai năm sắp xếp hành chính, huyện miền núi Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi “gánh” thêm huyện Tây Trà cũ. Không còn trung tâm hành chính, đời sống, an sinh bà con ở huyện cũ khó khăn trăm bề. Chính sách, trợ lực đầu tư “hậu” sáp nhập cho các xã vùng xa xôi vẫn chưa được thực hiện, miền tây Quảng Ngãi một thời nhộn nhịp nay nguy cơ hoang hóa.