#quy định tạm thời

Khách đi tàu từ 13/10 đến hết 20/10 cần đáp ứng điều kiện gì?
16:04 12/10/2021

Từ 13/10, đường sắt bắt đầu chạy thí điểm các tuyến Hà Nội – TP Hồ Chí Minh và Hà Nội – Hải Phòng. Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, hành khách đi tàu cần đáp ứng các yêu cầu theo quy định tạm thời của Bộ Giao thông vận tải trong giai đoạn thí điểm.