Công chức phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Ảnh: Ngọc Trâm.

Sửa đổi một số điều của Quy định đánh giá, xếp loại cán bộ hằng tháng

Ngày 16/8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 3251-QĐ/TU về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội theo Quyết định số 1841-QĐ/TU, ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy.