Nước sông Loire cạn tới đáy. (Ảnh: Reuters)

Nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ Pháp

Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne vừa công bố quỹ đầu tư xanh trị giá 1,5 tỷ euro nhằm hỗ trợ các chính quyền địa phương đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sinh thái. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, kế hoạch này giúp Chính phủ Pháp đẩy nhanh việc thực hiện các cam kết về giảm khí thải và đóng góp vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu.