#phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bảo đảm thống nhất giữa pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS với hệ thống pháp luật
11:00 12/08/2020

Tại phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS, các đại biểu tập trung cho ý kiến vào các quy định về mở rộng quyền tiếp cận thông tin; cụ thể hóa và tăng cường quyền tiếp cận các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS… bảo đảm sự thống nhất với các luật liên quan.