Quang cảnh phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 15/9. (Ảnh: DUY LINH)

Công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật được tăng cường và đạt hiệu quả cao hơn

Theo báo cáo của Chính phủ, công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2022 tiếp tục được tăng cường và đạt hiệu quả cao hơn; thể chế, cơ chế, chính sách quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực ngày càng được hoàn thiện, khắc phục được nhiều sơ hở, thiếu sót, không để tội phạm lợi dụng…
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác xây dựng pháp luật

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong công tác xây dựng pháp luật, bảo đảm tuân thủ chặt chẽ quy trình, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cũng như chất lượng, tiến độ các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội…
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 14/9. (Ảnh: DUY LINH)

Khung khổ pháp lý liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từng bước được hoàn thiện

Sáng 14/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.