#phát triển kinh tế-xã hội

Thái Nguyên nỗ lực thu hút vốn FDI
09:13 07/10/2021

Mặc dù không có những dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có giá trị hàng tỷ USD như những năm trước, nhưng từ khi dịch Covid-19 xuất hiện (đầu năm 2020), nhất là từ năm 2021 đến nay, Thái Nguyên vẫn là địa phương hút vốn FDI với những dự án hàng trăm triệu USD, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.