#phát triển kinh tế-xã hội

Bắc Ninh đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng
18:40 27/06/2022

Chiều 27/6, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị khóa IX về “Phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”; “Kết luận số 13 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54”.

Liên kết phát triển tiểu vùng Nam Trung Bộ trong bối cảnh mới
15:51 24/06/2022

Nhằm củng cố cơ sở lý luận và thực tiễn, giúp hoàn thiện Đề án và đề xuất Bộ Chính trị các chủ trương, định hướng mới cho phát triển kinh tế-xã hội vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải trung bộ nói chung và tiểu vùng Nam Trung Bộ nói riêng, ngày 24/6, tại Khánh Hòa, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Tọa đàm “Liên kết phát triển tiểu vùng Nam Trung Bộ trong bối cảnh mới”.

Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch
15:25 16/06/2022

Với 475/482 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 95,38% tổng số đại biểu Quốc hội, chiều 16/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030.

Bảo đảm quốc phòng, an ninh và cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động viễn thông
20:02 15/06/2022

Theo Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Tần số vô tuyến điện hiện hành đã quy định rất rõ việc sử dụng tần số phục vụ quốc phòng, an ninh kết hợp phát triển kinh tế-xã hội phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh và sự cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động viễn thông.