#phân loại rác

Cần nhân rộng mô hình lò đốt rác tại gia đình
07:51 17/04/2021

Trong khi việc xử thu gom và xử lý rác thải ở nông thôn miền núi ở Nghệ An còn gặp nhiều khó khăn thì người dân huyện 30a miền núi biên giới Quế Phong đã thực hiện mô hình xử lý rác tại gia đình, trong đó có việc xây lò đốt rác mi-ni. Cách làm này đến nay đã dần đi vào nề nếp và mang lại hiệu quả thiết thực về môi trường và cần được nhân rộng ra nhiều địa phương khác.

Phân loại rác, an toàn thực phẩm vào đề thi trung học TP Bắc Kinh
09:01 20/07/2020

Giải thích cách cắt đứt nguồn lây nhiễm bệnh truyền nhiễm bằng kiến thức sinh học, trả lời câu hỏi làm cách nào để sử dụng an toàn các chất phụ gia trong thực phẩm bằng kiến thức hóa học, phân loại rác thải, phát triển thực vật bản địa... trở thành những câu hỏi môi trường trong phần thi vào cấp 3 môn Sinh học, Hóa học năm nay của học sinh Bắc Kinh.