Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ký kết quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. (Ảnh Duy Linh)

Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ký kết Quy chế phối hợp

Ngày 18/8, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.