#nhà đầu tư chứng khoán

Hai nhà đầu tư chứng khoán bị phạt gần 30 triệu đồng
18:13 15/09/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra các quyết định xử phạt hành chính 2 nhà đầu tư cá nhân, tổng số tiền 27,5 triệu đồng, do các vi phạm: báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch, về kết quả thực hiện giao dịch.

Ba nhà đầu tư chứng khoán bị phạt 75 triệu đồng
17:43 27/08/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt hành chính 3 nhà đầu tư cá nhân, với tổng số tiền 75 triệu đồng, do các vi phạm: công bố thông tin không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn; không báo cáo về việc dự kiến giao dịch; báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký.