#nhà đầu tư

Không công bố thông tin, hai nhà đầu tư bị phạt 155 triệu đồng
19:44 31/12/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt hành chính hai nhà đầu tư, là Công ty cổ phần Sữa Hà Nội và ông Quách Đình Việt Anh, với tổng số tiền phạt 155 triệu đồng, do các vi phạm: không công bố theo quy định các tài liệu: báo cáo tài chính, báo cáo tình hình quản trị công ty...; không công bố thông tin khi có thay đổi số cổ phiếu sở hữu có quyền biểu quyết...

Ba doanh nghiệp bị xử phạt hành chính 300 triệu đồng
18:55 27/12/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt hành chính 3 nhà đầu tư, gồm: CTCP Nông dược HAI; CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang và CTCP Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc, tổng số tiền phạt 300 triệu đồng, do vi phạm công bố thông tin đối với nhiều tài liệu: báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo bán niên...

Không báo cáo sau giao dịch, nhà đầu tư bị phạt 90 triệu đồng
19:43 25/12/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính 1 nhà đầu tư cá nhân là ông Đinh Văn Quân, tổng số tiền phạt 90 triệu đồng, do đã không công bố khi sở hữu từ 5% trở lên số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết...; không báo cáo khi số cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Vi phạm trong giao dịch cổ phiếu LIG, một cá nhân bị phạt 190 triệu đồng
14:52 15/12/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với nhà đầu tư cá nhân là ông Bùi Văn Sinh, với tổng số tiền phạt là 190 triệu đồng, do các vi phạm trong giao dịch cổ phiếu LIG: giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán công bố; không công bố kết quả thực hiện giao dịch; người có liên quan của người nội bộ thực hiện đồng thời mua và bán chứng khoán của công ty đại chúng trong thời gian đăng ký giao dịch.

Vi phạm trong giao dịch, báo cáo, 4 nhà đầu tư bị phạt 340 triệu đồng
18:16 09/12/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa thông báo, đã ra các quyết định xử phạt hành chính 4 nhà đầu tư, gồm 1 tổ chức và 3 cá nhân, với tổng số tiền 340 triệu đồng, do các vi phạm: giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin; không công bố thông tin khi có thay đổi lượng cổ phiếu sở hữu có quyền biểu quyết...

Lai Châu cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư
15:37 04/12/2021

Với mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp xanh, sạch, bền vững và hướng tới mục tiêu hợp tác cùng phát triển, tỉnh Lai Châu cam kết sẽ phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi và đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động tại địa phương.

Công bố thông tin sai hạn, 6 nhà đầu tư bị phạt 340 triệu đồng
19:31 25/11/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa đã ban hành các quyết định xử phạt hành chính đối với 6 nhà đầu tư, gồm 3 doanh nghiệp và 3 cá nhân, với tổng số tiền phạt 340 triệu đồng, do các vi phạm: không công bố thông tin theo quy định pháp luật; công bố không đúng thời hạn khi có thay đổi số cổ phiếu sở hữu có quyền biểu quyết...

Nhiều vi phạm, sáu nhà đầu tư bị phạt hơn 460 triệu đồng
16:56 21/11/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt hành chính 6 nhà đầu tư, gồm 4 doanh nghiệp và 2 cá nhân, với tổng số tiền phạt 465 triệu đồng, do các vi phạm: không công bố, công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định; không đăng ký chào mua công khai trong giao dịch cổ phiếu;...