Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng dự, chủ trì và điều hành hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Sáng 3/1/2023, Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội khoá XV về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương tham dự hội nghị.
10 kết quả nổi bật về bảo hiểm xã hội của năm 2022

10 kết quả nổi bật về bảo hiểm xã hội của năm 2022

Năm 2022, mặc dù đại dịch Covid-19 để lại nhiều khó khăn, thách thức với nước ta, nhưng các chỉ tiêu bao phủ về an sinh xã hội và bảo hiểm đều tăng so với năm 2021, hoàn thành chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 01 của Chính phủ. Xin giới thiệu 10 kết quả nổi bật trong năm 2022 của ngành bảo hiểm xã hội.