#nguy hại

Tiêu hủy hơn 3.500 sản phẩm nguy hại
15:19 03/02/2021

Ngày 3-2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái tổ chức tiêu hủy 45 loại hàng hóa, với 3.547 sản phẩm, trị giá hơn 100 triệu đồng do nước ngoài sản xuất.