Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Lực mua quay trở lại trên toàn thị trường hàng hóa

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, lực mua chiếm ưu thế trên cả 4 nhóm hàng hóa nguyên liệu đang được giao dịch liên thông thế giới tại Sở đã kéo chỉ số MXV- Index đảo chiều tăng 1,26% lên mức 2.583 điểm. Mặc dù sắc xanh đã quay trở lại bảng giá, nhưng dòng tiền đầu tư có sự suy yếu thể hiện tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong nước trước những biến động liên tục của thị trường.