#nghỉ giao dịch

HNX nghỉ giao dịch dịp Tết Nguyên đán 2022
07:20 13/01/2022

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo tới các thành viên giao dịch và nhà đầu tư về việc nghỉ giao dịch 5 ngày, dịp Tết Nguyên đán năm 2022.

HNX nghỉ giao dịch dịp Quốc khánh 2/9
08:38 28/08/2021

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo, dịp Quốc khánh 2/9/2021, sẽ nghỉ giao dịch thứ năm, ngày 2/9 và thứ sáu, ngày 3/9.

VSD thông báo nghỉ giao dịch dịp Quốc khánh 2/9
16:16 27/08/2021

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo đến các thành viên lưu ký, thành viên bù trừ, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, nhà đầu tư lịch nghỉ giao dịch dịp Quốc khánh 2/9.