#ngành lao động - thương binh và xã hội

10 thành tựu, sự kiện nổi bật về lao động-thương binh và xã hội năm 2021
15:33 12/01/2022

Ngày 12/1, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội công bố 10 thành tựu, sự kiện nổi bật của ngành lao động-thương binh và xã hội năm 2021. Những nội dung đáng quan tâm là việc thực hiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực người có công, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn của đại dịch Covid-19…