Khu lưu niệm đồng chí Võ Chí Công, tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. (Ảnh TẤN NGUYÊN)

Người cộng sản trung kiên, người con ưu tú của quê hương Quảng Nam

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, dấu chân của người chiến sĩ cộng sản trung kiên Võ Chí Công đã in đậm trên khắp chiến trường, từ Quảng Nam đến Hạ Lào-Đông Bắc Campuchia, từ Khu 5 cho đến Nam Bộ; là người lãnh đạo trực tiếp góp phần tạo nên những bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam.