#nắng nóng gay gắt

Từ ngày 25-26/6, nắng nóng gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ
07:11 23/06/2022

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 23/6, khu vực Trung Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi hơn 38 độ C. Cảnh báo, từ ngày 25-26/6, nắng nóng có khả năng gia tăng ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ.

Người dân Hà Nội chống chọi với nắng nóng gay gắt
18:20 22/06/2022

Những ngày này, tại Thủ đô Hà Nội, nắng nóng gay gắt và nền nhiệt tăng cao, người dân phải quấn kín mít như "Ninja" khi ra đường, những người lao động vất vả mưu sinh chống chọi dưới thời tiết gần 40 độ C.

Nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ, Trung Bộ còn kéo dài trong những ngày tới
07:07 22/06/2022

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 22/6, ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt hơn 39 độ C. Cảnh báo, từ khoảng ngày 25-26/6, nắng nóng khả năng gia tăng ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ.

Ngày 21/6: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi hơn 39 độ C
06:40 21/06/2022

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 21/6, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt hơn 39 độ C. Ngày mai, nắng nóng còn xảy ra cục bộ ở miền bắc; ở khu vực Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt còn kéo dài đến khoảng ngày 23/6, sau giảm dần.

Nắng nóng đặc biệt gay gắt ở Bắc Bộ, Trung Bộ, có nơi hơn 39 độ C
06:24 20/06/2022

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 20/6, ở Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt hơn 39 độ C. Từ ngày 22/6, nắng nóng ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Ở khu vực Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt còn kéo dài đến khoảng ngày 22-23/6.

Ngày 19/6, Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi hơn 38 độ C
06:47 19/06/2022

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 19/6, ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Dự báo, từ ngày 21/6, nắng nóng ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Ở khu vực Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt còn kéo dài đến ngày 22-23/6.

Nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ, Trung Bộ, có nơi hơn 39 độ C
06:46 18/06/2022

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 18/6, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt hơn 39 độ C. Cảnh báo, nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến ngày 20/6; Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt có thể kéo dài đến khoảng ngày 22-23/6. 

Ngày 17/6, nắng nóng ở Bắc Bộ, Trung Bộ có nơi hơn 38 độ C
06:32 17/06/2022

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 17/6, ở Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, khu vực Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt hơn 38 độ C. Nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ.

Từ ngày 17/6, Bắc Bộ bắt đầu đợt nắng nóng mới
15:13 16/06/2022

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày mai (17/6), khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình cục bộ có nắng nóng, có nơi 36 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa-Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt hơn 38 độ C. Cảnh báo, cường độ nắng nóng ở khu vực Trung Bộ trong 2-4 ngày tới có xu hướng gia tăng.

Nhiều khu vực từ Quảng Bình-Phú Yên nắng nóng hơn 37 độ C
08:08 14/06/2022

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 14/6, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt hơn 37 độ C. Ngày 15/6, nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần; từ ngày 16-17/6, nắng nóng có khả năng gia tăng trở lại.