Toa tàu metro số 1 bị vẽ bậy. (Ảnh: vov.vn)

Chung tay giữ gìn văn minh đô thị

Những năm gần đây, nhiều tỉnh, thành phố đã rất quan tâm đến công tác phát triển đồng bộ, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng đô thị, chú trọng quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường,… do đó diện mạo các đô thị trên cả nước có nhiều khởi sắc, ngày càng đổi mới, hiện đại, sáng-xanh-sạch-đẹp và văn minh hơn.