Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Hà Anh Đức và Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam Nguyễn Thị Xuyên bàn giao biên bản ký kết chương trình phối hợp.

Nâng cao năng lực mạng lưới y tế cơ sở trước bối cảnh mới của bệnh tật

Chương trình phối hợp “Nâng cao năng lực y tế cơ sở” do Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Tổng hội Y học Việt Nam triển khai ký kết chiều 6/10 tại Hà Nội có nhiều nội dung đáng chú ý như: thu hút hơn 20 nghìn nhân viên y tế tham gia, đưa vào vận hành nền tảng “Y360 – Cộng đồng y khoa học và đọc”.