#mối lương duyên Việt-Nhật

Thắm nồng mối lương duyên Việt-Nhật
05:55 26/11/2021

Mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản phải nói là lương duyên từ thế kỷ 17, thời chính quyền Mạc phủ Tokugawa phái cử những Shuinsen (Châu ấn thuyền) sang buôn bán ở Hội An-giờ đây đã trở thành Di sản Văn hóa thế giới.