#mốc 80 USD/thùng

Giá dầu thô vượt mốc 80 USD/thùng
08:54 12/01/2022

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), sắc xanh phủ kín bảng giá 31 mặt hàng đang được giao dịch liên thông trực tiếp với thế giới tại Sở. Trong đó, nhóm năng lương tăng đột biến 3,3% kéo theo chỉ số MXV-Index tăng 1,8% lên mức 2.414,38 điểm.