#mã chứng khoán

VSD cấp nhiều mã giao dịch chứng khoán
15:04 17/09/2021

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, vừa qua, trung tâm đã cấp nhiều mã cổ phiếu, trái phiếu và mã chứng chỉ quỹ cho các công ty.

Nhiều mã chứng khoán được cấp mới
20:40 13/08/2021

Ngày 13/8, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, trung tâm đã cấp nhiều mã giao dịch chứng khoán cho Ngân hàng Chính sách Xã hội, Kho bạc Nhà nước và Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc.