Nhất Đinh trà - Trứ danh đệ nhất danh trà

Nhất Đinh trà - Trứ danh đệ nhất danh trà

Từ bao đời nay, cây chè luôn là biểu tượng gắn bó mật thiết với mảnh đất, con người Thái Nguyên. Được các cấp chính quyền trong tỉnh quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện nên nhiều mô hình trồng chè của người dân đã tham gia Chương trình OCOP và đã đem lại nhiều lợi ích về chất lượng sản phẩm, mẫu mã và thị trường tiêu thụ...