#lực lượng kiểm lâm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Chủ động phòng, chống cháy rừng dịp Tết Nguyên đán
06:29 27/01/2022

Nhằm chủ động phòng, chống cháy rừng dịp Tết Nguyên đán, lực lượng kiểm lâm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tham mưu, kiện toàn ban chỉ đạo cấp tỉnh, 8 ban chỉ đạo cấp huyện và 33 ban chỉ đạo cấp xã.