#lợi dụng danh nghĩa báo chí

Thái Bình chấn chỉnh việc lợi dụng danh nghĩa báo chí hoạt động trái pháp luật
11:21 16/05/2022

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình vừa ban hành công văn gửi các địa phương, sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh về việc một số tạp chí, trang thông tin điện tử tổng hợp lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, gây phiền toái cho cơ quan, doanh nghiệp.