#linh hoạt

Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 linh hoạt
15:58 27/09/2021

Ngành giáo dục xây dựng và triển khai phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT giai đoạn 2022-2025. Đối với Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ tổ chức linh hoạt, thích ứng với tình hình dịch bệnh.