Lễ xuất cảnh cho ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang học tập và làm việc tại Nhật Bản tháng 7/2022. (Ảnh: Dolab)

Tăng cường hợp tác lao động Việt Nam-Nhật Bản

Trong chương trình của đoàn công tác của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam tại Nhật Bản, hai bên sẽ bàn về các giải pháp đẩy mạnh phái cử người lao động nước ta sang tu nghiệp, làm việc tại nước này. Những ưu tiên hàng đầu là cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng người lao động cư trú bất hợp pháp.