#lạc quan vào môi trường kinh doanh Việt Nam

Doanh nghiệp châu Âu lạc quan vào môi trường kinh doanh Việt Nam
15:58 27/01/2022

Các doanh nghiệp châu Âu đã kết thúc năm 2021 với tinh thần tích cực và lạc quan hơn về môi trường thương mại và đầu tư của Việt Nam, dựa trên kết quả mới nhất của Chỉ số Môi trường kinh doanh (Business Climate Index - BCI) từ Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham).