Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Trung ương.

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Trung ương

Thực hiện Chương trình làm việc năm 2022 và Quy định số 164-QĐ/TW ngày 1/2/2013 của Bộ Chính trị, sáng 1/11, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đồng chí là cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý.