Hội nghị tiếp xúc cử tri là người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai.

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số ở Lào Cai

Sáng nay 28/9, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai gặp mặt hơn 200 đại biểu là người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số, nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, từ đó tham gia vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu ở địa phương.