#kỳ họp bất thường lần thứ nhất

Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
08:45 04/01/2022

Sáng 4/1, tại Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.