Đại biểu trình bày tham luận tại Diễn đàn.

Phát triển dịch vụ logistics trên tuyến Hành lang kinh tế Đông-Tây

Ngày 4/8, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn phát triển dịch vụ logistics trên tuyến Hành lang kinh tế Đông-Tây. Hành lang kinh tế Đông-Tây là một chương trình phát triển kinh tế được khởi xướng tại Hội nghị Bộ trưởng GMS lần thứ 8 vào năm 1998 để tạo điều kiện phát triển kinh tế và hội nhập cho các nước trên hành lang.