Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 15,2%

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 9 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 74,7 tỷ USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó xuất khẩu đạt khoảng 40,8 tỷ USD, tăng 15,2%; nhập khẩu ước đạt khoảng 33,9 tỷ USD, tăng 5,7%. Giá trị xuất siêu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 6,9 tỷ USD, gấp hai lần so với cùng kỳ năm ngoái.