#kích hoạt cảnh báo

Cảnh báo rủi ro thiên tai do ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất lên cấp gần cao nhất
11:19 18/10/2020

Hiện nay, lũ đã vượt lịch sử, và mưa lũ, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ, đặc biệt mưa lũ, sạt lở tại Quảng Trị còn diễn biến phức tạp, khó lường. Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã kích hoạt cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất lên cấp 4, mức cảnh báo gần cao nhất để huy động sự vào cuộc của tất cả các bộ, ngành, địa phương và người dân.