#khu vực miền trung

Nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp
12:10 07/03/2022

Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực miền trung, Tây Nguyên đã vượt qua nhiều khó khăn của đại dịch Covid-19, thiên tai, lũ lụt để triển khai đồng bộ các quyết sách đúng đắn, kịp thời; tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các kiến nghị của nhân dân và cử tri, tỷ lệ giải quyết các kiến nghị của cử tri đạt cao, trên 85%.