Các đại biểu tham quan triển lãm.

Triển lãm “Từ căn cứ địa cách mạng Cao Bằng đến chiến khu Việt Bắc – Thủ đô gió ngàn”

Sáng 31/8, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, Ban Quản lý các di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng phối hợp Bảo tàng Lịch sử quốc gia khai mạc Triển lãm “Từ căn cứ địa cách mạng Cao Bằng đến chiến khu Việt Bắc - Thủ đô gió ngàn”.