#không gian mạng

Xem xét triển khai tổng đài hỗ trợ và ứng cứu thanh thiếu nhi trên mạng
10:15 04/11/2021

Sáng 4/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo chuyên đề xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý vào dự thảo Đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng, giai đoạn 2022-2030”.

Bảo vệ “vùng xanh” trên không gian mạng
04:49 13/10/2021

Bài 2: Chủ quyền quốc gia và giá trị nhân bản

Trước cái xấu, cái ác len lỏi, Việt Nam và nhiều quốc gia đã kiên quyết áp dụng các biện pháp cứng rắn nhằm tăng cường bảo vệ “vùng xanh” không gian mạng. Thực tế trên thế giới, rất nhiều quốc gia đã tăng cường các biện pháp nhằm siết chặt quản lý đối với các nền tảng xuyên biên giới.